I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Jaké riziko představují PFC pro mořské želvy?

rating iconHodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 19. červenec 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Fyziologie author icon Autor: Radomír Dohnal

Biologie - kareta obrovskáJak se může toxická směs nebezpečných perfluorovaných sloučenin (PFC) dostat až k mořským želvám? Poměrně snadno. Jaká rizika tedy představuje přítomnost těchto látek pro již dříve ohrožené druhy? Tyto otázky si v obsáhlé studii položili badatelé pěti výzkumných ústavů v čele s Hollingsovou mořskou laboratoří (The Hollings Marine Laboratory – HML). Důvod byl jasný – dosud ještě nikdo nezkoumal vliv polutantů na tuto skupinu živočichů, i když povědomí o negativních důsledcích bylo už předem zřejmé.

 

 

Účinky PFC 

PFC představují pestrou skupinu látek organického původu, které se hojně využívají jako stabilizátory barviv, doplňky zpomalovačů hoření v tkaninách a nábytkářských textiliích nebo emulgátory při výrobě plastů1. Zcela logicky je tedy lze nalézt všude, kde se vyskytují lidé. Zaznamenány byly bohužel i v mořské vodě, neboť celá skupina PFC se vyznačuje značnou eko-toxicitou2. Velmi účinně proniká do živých tkání, vstupuje a následně perzistuje v potravních řetězcích, přičemž její koncentrace s postupem na vyšší hierarchickou úroveň rostou3.

Mezi dvě nejběžnější sloučeniny skupiny PFC patří perfluoro-oktanový sulfonát (PFOS) a perfluoro-oktanová kyselina (PFOA)4. Právě výše zmíněné laboratorní experimenty potvrdily silnou toxicitu těchto látek, se zvláště nepříjemnými důsledky pro činnost jater a štítné žlázy, ale také pro neuro-behaviorální a imunitní systém. Prokázaná toxicita pro myši, laboratorní potkany a ryby však nemusí nutně vypovídat o důsledku přítomnosti PFC na zdravotní stav mořských želv. Jak to tedy s nimi vlastně je?

Badatelé z HML se pokusili o stanovení koncentrace třinácti sloučenin PFC v krevní plazmě pěti druhů mořských želv. Důraz byl kladen na fakt, že každý z pěti zkoumaných druhů získává potravu na jiné úrovni trofického řetězce5. Dalo by se tedy předpokládat, že druhy na vyšší úrovni potravního řetězce budou silněji kontaminovány. K potvrzení či vyvrácení hypotézy byly proto ručně odebrány krevní vzorky od karety obrovské (Chelonia mydas), karety pravé (Eretmochelys imbricata), kožatky velké (Dermochelys coriacea), karety obecné (Caretta caretta) a karety menší (Lepidochelys kempii).

 

Rizikové potravní pyramidy

„V naší studii jsme však neusilovali jen o prosté stanovení koncentrace organických toxických látek u karet,“ shrnuje Jennifer M. Kellerová, členka autorského kolektivu studie. „Se znalostí koncentrace těchto látek jsme se rozhodli vyzkoumat jejich účinek na laboratorních zvířatech, abychom mohli lépe predikovat potenciální dopady působení těchto látek na zdravotní stav mořských želv.“

Po praktické stránce se potvrdilo první očekávání: nejnižší koncentraci toxických látek v krevní plazmě měly karety obrovské, které se živí spíše spásáním mořských rostlin. Nejvýraznější byla téměř úplná absence PFOS6. Ostatní druhy želv dosahovaly s rostoucím postavením v potravní pyramidě i vyššího obsahu látek PFC.

Překvapení způsobila kareta menší, která navzdory hlavnímu zdroji potravy, okusování mořských hub, dosahovala druhé nejvyšší koncentrace PFOS (11,9 ng/g) a byla jediným druhem z pěti, u kterého byla detekována i perfluoro-oktanová kyselina6.

Druhá část výzkumu, soustředěná na aplikaci toxikantů na laboratorní zvířata, potvrdila obavy badatelů. Dané množství PFC látek je schopno výraznou měrou ovlivnit zdravotní stav mořských želv. Navíc koncentrace sloučenin zjištěných u karety menší už dosahuje míry, kdy po krátké expozici dochází k narušení neurobehaviorální činnosti a selhávají játra. Dlouhodobé vystavení těmto látkám se pak velmi negativně podepisuje na funkci imunitního systému.

 

„Naše studie poskytuje první solidní podklady pro řešení akčního rámce ochrany želv, které ohrožuje znečištění moří,“ tvrdí Kellerová. „Získané informace pomohou při efektivnějším nastavení ochranných podmínek a managementu obnovy populace. Mezi jednotlivými druhy totiž docházelo ke kolísání látek PFC v krevní plazmě, které odpovídalo lokalitě odchytu.“

 

Podle článku uveřejněného 28. 6. 2012 na serveru ScienceDaily.com pod názvem „Pollutants Could Pose Health Risks for Five Sea Turtle Species“.

Název originálního separátu: Jennifer M. Keller, Lily Ngai, Joanne Braun McNeill, Lawrence D. Wood, Kelly R. Stewart, Steven G. O'Connell, John R. Kucklick. Perfluoroalkyl contaminants in plasma of five sea turtle species: Comparisons in concentration and potential health risks. Environmental Toxicology and Chemistry, 2012; 31: 6

 

Citované zdroje

1Lau C., Anitole K., Hodes C., Lai D., Pfahles-Hutchens A. & Seed J. 2007. Perfluoroalkyl acids: A review of monitoring and toxicological findings. Toxicol Sci 99: 366–394

2Schultz M. M.,Barofsky D. F. & Field J. A. 2003. Fluorinated alkyl surfactants. Environ Eng Sci 20: 487–501

3Houde M., De Silva A. O., Muir D. C. G. & Letcher R. J. 2011. Monitoring of perfluorinated compounds in aquatic biota: An updated review. EnvironSci Technol 45: 7962–7973

4Houde M., Martin J. W., Letcher R. J., Solomon K. R. & Muir D. C. G. 2006. Biological monitoring of polyfluoroalkyl substances: A review. EnvironSci Technol 40: 3463–3473

5Musick J. A. & Limpus C. J. 1997. Habitat utilization and migration in juvenile sea turtles. In Lutz PL, Musick JA, eds, The Biology of SeaTurtles, Vol 1. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, pp 137–163

6Keller J. M., Ngai L., McNeill J. B., Wood L. D., Stewart K. R., O'Connell S. G. & Kucklick J. R. 2012. Perfluoroalkyl contaminants in plasma of five sea turtle species: Comparisons in concentration and potential health risks. Environmental Toxicology and Chemistry 31: 6

 

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.