I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

Potravní enrichment orangutanů v zoo

rating iconHodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 
date icon Vytvořeno: 21. květen 2012
Vytisknout
category icon Kategorie: Etologie author icon Autor: Ivana Gardiánová, Viktorie Ryčlová

Biologie - Environmentální enrichment orangutanům výrazně zvyšuje kvalitu života v ZOOOrangutani jsou značně inteligentní zvířata, která tráví ve volné přírodě denně přibližně 44% času odpočinkem, 41% krmením, 13% přesuny, 2% stavěním hnízda a méně než 1% jinými činnostmi (používáním nástrojů apod.)5. Při jejich chovu, a to nejen v zoologických zahradách, je potřeba kromě stávajících podnětů obohatit jejich prostředí o něco nového, a to proto, aby se zabavili, netrávili odpočinkem více času, než je tomu ve volné přírodě, a nenudili se. K takovému obohacení prostředí se využívá tzv. environmentální enrichment (EE), který už v roce 1920 představil Robert Yerkes8. Enrichment má význam pro zvyšování kvality života zvířat v lidské péči a poskytování určitého stimulu, který je potřebný pro jejich psychiku a fyziologii10 a zároveň pro redukci abnormálního a stereotypního chování4 (opakované pohyby, vytrhávání srsti, autoagrese či koprofagie)2,7,9.

 

Enrichment v praxi 

Životní podmínky zvířat chovaných v zoo jsou logicky značně odlišné od životních podmínek zvířat pohybujících se ve volné přírodě. Volně žijící živočichové denně nejen získávají nové zkušenosti, ale také mají příležitosti činit rozhodnutí a učit se. Takové přirozené přírodní podmínky sice nemůže žádný EE zcela nahradit, ovšem jeho zařazením do denního režimu zvířat chovaných v lidské péči se lze k nim alespoň přiblížit8,10. Jak již bylo řečeno, enrichment ovlivňuje psychickou, mentální a sociální pohodu zvířat, což následně rozhoduje i o jejich zdravotním stavu1.

Biologie - jako doplněk ke hře stačí i hadříkEnviromentální enrichment je možné rozdělit do 5 typů. Prvním z nich je tzv. sociální EE, kdy jsou zvířata chována v sociální struktuře srovnatelné s jejich přirozeným způsobem života v přírodě. Dalším typem je tzv. strukturní EE (neboli fyzický EE), do kterého je možné zařadit vybavení výběhů a ubikací, do nichž jsou dodávány další doplňky, jako např. různé hračky (kostka z hadic, síť apod.). Design výběhů a ubikací je z hlediska poskytnutí prostředí podobnému přirozeným podmínkám druhů jednou z nejvýznamnějších částí celého EE, nabízí totiž příležitosti k typicky druhovému chování. V případě orangutanů se jedná především o šplh a houpání, bohužel se však často stává, že po určité době přestanou mít o tyto zprostředkované činnosti zájem10.

Víceméně nejvhodnější a nejdůležitější je EE spojený s potravou, čili tzv. potravní nebo potravinový EE, protože zvířata ve svém přirozeném prostředí tráví většinu dne právě hledáním potravy a krmením3. Čtvrtým typem je tzv. senzorický EE, jenž zahrnuje využití sluchových, čichových, hmatových a zrakových podnětů. Posledním typem je tzv. pracovní EE (neboli trénink), který může velice pozitivně ovlivňovat práci ošetřovatele se zvířaty. Ta si mohou v rámci tohoto typu jednak navyknout na novou potravu, dále mohou získat nové schopnosti a zkušenosti, dokonce si mohou také zvýšit důvěru k novým situacím a předmětům6.

Vliv potravního obohacení na změny v aktivním chování orangutanů byl hodnocen ve dvou českých zoologických zahradách, v ZOO Dvůr Králové nad Labem a v ZOO Ústí nad Labem, a to u dvou skupin orangutanů. Potravní EE byl u nich zkombinován s EE sociálním a strukturním. Mezi dvěma zoologickými zahradami je rozdíl v realizaci EE – zatímco ZOO Ústí nad Labem realizuje potravní EE pravidelně (minimálně 1x denně) od roku 2002, ve Dvoře Králové se tento typ EE předkládá chovaným lidoopům již řadu let nepravidelně. Využívána je řada prvků, jako např. krmítko na zrní a jogurt, dřívka s klacíky na přitažení potravy, podávání kousků ovoce a zeleniny zavěšených na stropních mřížích výběhu nebo umístěných v dírách navrtaných v parkosech ubikací a ve venkovním výběhu, zavěšené či na podlaze položené oděvy se zavázanými rukávy či nohavicemi, naplněnými dřevitou vatou s krmením, které po nalezení potravy poskytuje další zábavu, nebo ledové kostky s různými druhy ovoce.

 

Orangutani dokáží enrichment skutečně ocenit 

V ZOO Ústí nad Labem byli v době sledování chováni 3 orangutani – samec a samice, odchycení na Borneu pravděpodobně v roce 1988, a jejich mládě-samec. V ZOO Dvůr Králové nad Labem byli sledování podrobeni také 3 jedinci – samice, narozená roku 1976, samec, narozený roku 1999, a jejich mládě-samec. Zvířata byla pozorována 4 hodiny denně (2 hodiny Biologie - sítě a šplhací lana jsou důležitým zdrojem EEdopoledne a 2 hodiny odpoledne). Jako EE bylo v Ústí použito oblečení s kousky ovoce, kousky zeleniny položené na stropní mříže výběhu a ve vnitřní ubikaci dýně s otvory naplněnými oříšky. Ve Dvoře Králové byly použity ponožky naplněné oříšky a rozinkami a ledová kostka s ovocem. Potrava byla součástí denní krmné dávky. Pozorování bylo zapisováno každou minutu. V obou zoo mají orangutani k dispozici jak vnitřní ubikace, tak venkovní výběhy, vybavené lany pro šplh a houpání. V obou z nich jsou orangutani krmeni 4x až 5x za den za využití různých typů EE.

Sledování orangutanů prokázalo, že v době, kdy se EE nepodává, jsou zvířata (většinou kromě mláďat) méně aktivní, než pokud je EE podán. Celkově bez rozdílu zoo ve dnech „s“ EE strávili orangutani příjmem potravy prokazatelně více času (o cca 35,5% déle) než ve dnech „bez“ EE. Pokud byl podán jako novinka, byli zabaveni novou hračkou a příjmem potravy strávili o dalších cca 21% více času oproti dním bez EE. Více si také hráli (45% času) a měli výraznější zájem o okolí (25% času).

V královédvorské zoo strávila zvířata při podávání EE více času příjmem potravy, v ústecké tomu bylo spíše naopak. Doba odpočinku se ale snížila při podání obohacení v obou zahradách. Oproti tomu se zvýšil čas strávený hraním, neboť dodané prvky byly po vyjedení potravy zdrojem další zábavy u všech orangutanů, především však u mláďat. Šplhání nebylo příliš výrazně ovlivněno – orangutani ve Dvoře Králové více šplhali „bez“ EE, ústečtí zase „s“ EE, což může být ale způsobeno tím, že v ústecké zoo mají výběh uzavřený, zatímco v králodvorské zoo není shora zakryt, orangutani tak mohou z vysokého kmene pozorovat dění v celé zahradě. Ústečtí orangutani se více houpali ve dnech „bez“ EE, královédvorští ve dnech „s“ EE. V obou zahradách se zvýšila doba strávená použitím nástrojů ve dnech „s“ EE.

 

Obohacení prostředí je zábavou nejen pro zvířata 

Biologie - pro obohacení prostředí se používají i jednoduché hračky, jako např. kostka z hadiceObohacení prostředí je pro zvířata vhodným doplňkem jejich denního režimu v chovu v lidské péči. Ať se jedná o lidoopy, nebo jiné druhy primátů, popřípadě o zvířata zcela jiných řádů, je vždy vhodné je nějakým způsobem zabavit. Stávají se tím zajímavějšími pro návštěvníky, kteří mohou přispět k jejich ochraně, i pro ošetřovatele, kteří mohou zase napomoci ke zlepšení podmínek chovu. Enrichment je však vhodný zejména pro zvířata samotná, která se díky němu nenudí, stávají se totiž jeho prostřednictvím aktivnějšími, více se zajímají o své okolí, jsou méně náchylná k onemocněním a k projevům stereotypního chování. Je však nutné dodržovat určitá pravidla bezpečnosti zvířat a vyvarovat se použití nevhodných materiálů a druhů krmiva. EE je součástí denní krmné dávky, kterou samozřejmě není možné jeho podáváním převyšovat.

 

Pracoviště autorek: DEP, FAPPZ, ČZU v Praze

Autorka fotografií: Viktorie Ryčlová

 

Citované zdroje 

1Baer J. F. 1998. A Veterinary Perspective of Potential Risk Factors in Environmental Enrichment. Second Nature: Environmental Enrichment for Captive Animals. Ed. D. J. Shepherdson, J. D. Mellen and M. Hutchins. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1998. 277–301

2Broom D. M. 1983. Stereotypies as Animal Welfare Indicators. In: Gilloux, I., Gurnell, J. and Shepherdson, D. 1992. Animal Welfare 1: 279–289

3Cocks L., Baker C., Hartus G. & Butcher F. 1999. Behavioral Enrichment for Nonhuman Primates. Laboratory Primate Newsletter 38 (1): 14–15. ISSN: 0023–6861

4European Union (EU) 1986. Council Directive 86/609/EEC. Paris, France. In:  Rennie, A. E. and  Buchanan-Smith, H. M. 2006. Refinement of the use of non-human primates in scientific research. Part II: housing, husbandry and acquisition. Animal Welfare. 15: 215–238. ISSN 0962–7286

5Knott, Ch. 1999. Orangutan Behavior and Ecology. In: Orangutans. Dostupné z: http://www.fas.harvard.edu/~gporang/orangutans.html. Citováno dne 8. 5. 2012

6Laule G. & Desmond, T. 1998. Positive Reinforcement Training as an Enrichment Strategy. In: Martin, S. 1999. Enrichment: What Is It And Why Should You Want It? Dostupné z: http://www.naturalencounters.com/papers/Enrichment_What_It_Is_And_Why_Should_You_Want_It-Steve_Martin.pdf . Citováno dne 8. 5. 2012

7Meyer-Holzapfel M. 1968. Abnormal Behavior in Zoo Animals. In: M. W. Fox (Ed.) Abnormal Behavior in Animals. p 476. Saunders, London

8Mellen J. & Sevenich Mac Phee 2001. Philosophy of Animal Enrichment: Past, Present and Future.  Zoo Biology 20: 211–226

9Morris D. 1964. The Response of Animals to a Restricted Environment. Symposium of the Zoology Society of London 13: 99–118

10Shepherdson D. J., Mellen J. D. & Hutchins M. (Eds.) 1998. Second Nature: Environmental Enrichment for Captive Animals. Smithsonian Institution Press, Washington. pp. 83–94


Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.

feed-image RSS

Zajímá Vás biologie, ekologie a evoluce? Pak je internetový vertebratologický portál Vertebratus.cz určený právě pro Vás. V článcích Vás seznámíme s novinkami a zajímavostmi z vědeckého výzkumu genetiky, morfologie i etologie ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Své znalosti si můžete snadno otestovat i prohloubit v našich kvízech. Jsme zde pro Vás - odborníky, profesionály i laické nadšence.

Copyright © 2019 Vertebratus|obnovuje neurony. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.